50 دلیل شکست افراد در بازاریابی شبکه ای

در بازاریابی شبکه ای مانند تمامی مشاغل در جهان شکست وجود دارد. اما تحقیقات نشان می دهد که شکست در بازاریابی شبکه ای معمولا دلیلی محیطی ندارد و خود فرد بیشترین نقش را با کارها و رفتارش در شکست خود داراست. در این قسمت 50 دلیل اصلی شکست افراد در بازاریابی شبکه ای بیان می شود تا افراد با اجتناب کردن از این اشتباهات راه پیروزی و موفقیت را در این کسب و کار را بپیمایند...

منبع : من یک نتورکر هستم |50 دلیل شکست افراد در بازاریابی شبکه ای
برچسب ها : شبکه ,بازاریابی ,افراد ,دلیل ,بازاریابی شبکه